CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Ceratozamia fuscoviridis

Ceratozamia fuscoviridis D. Moore je druh cykasu z rodu Ceratozamia v čeledi kejákovitých (Zamiaceae), pocházející z Mexika ze státu Hidalgo. Popsána byla v roce 1878 z rostlin ve sbírkách botanické zahrady v Dublinu jako Cz. fusca - viridis. Potomci těchto historických exemplářů tvoří současnou sbírku rostlin tohoto druhu v Dublinu. Rostlina patří do skupiny Ceratozamia mexicana.


Popis

Rostlina s vyšším stromovým kmenem. Zcela nové listy raší s hnědočervenou barvou. Lístkům postupně zezelená horní část listu, zatímco spodní část i řapík zůstávají relativně dlouho hnědé, typický rys tohoto druhu. Od hnědé barvy je odvozen i název rostliny. Řapík nese velký počet hustých ostnů. Jedná se o dlouhověký cykas, jak prozrazují více než stoleté exempláře v botanické zahradě ve Florencii, pocházející pravděpodobně také z Dublinu.


Ochrana

Ceratozamia fuscoviridis je mexickým endemitem.  Rostlina je v Červeném seznamu IUCN 2009 zařazena v kategorii CR - kriticky ohrožené. V oblasti kontroly obchodu náleží na seznam CITES I. V přírodě roste posledních zhruba 250 rostlin ve dvou lokalitách poblíž města Molango na čedičovém podkladu v mlžném lese.


Sbírky v Česku

Tato extrémně vzácná rostlina není v českých sbírkách. Nejznámnější exempláře rostou v botanické zahradě v Dublinu, další se nacházejí ve Florencii.

Fotografie Ceratozamia fuscoviridis v Dublinu

Všimněte si hnědé spodní části mladších listů a řapíku, zcela nové listy vyrůstají s červenohnědou barvou.


Přečtěte si více:

Cykasy Mexika