CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Ceratozamia whitelockiana

Ceratozamie Whitelockova byla popsána americkými botaniky Jeffem Chemnickem a Timothym Gregorym v roce 1996.

Popis

Cykas s obvykle menším kmenem do 30 cm s obvykle pouze 8-12 listy. Nově rašící listy vyrůstají se světlezelenou až namodralou barvou. Řapíky jsou holé bez trnů.

Výskyt

Druh roste pouze na malé ploše v mexickém státu Oaxaca na svazích mlžného pralesa u Rio Valle Nacional. Je známa pouze ze dvou populací, z nichž v jedné roste přibližně 2000 rostlin a v druhé asi 200 rostlin.

Ochrana

Ceratozamia whitelockiana je mexickým endemitem. Je zapsána na Červeném seznamu IUCN, kde v roce 2011 náležela do kategorie EN - ohrožené.

Druh spadá současně na hlavní, nejpřísnější, seznam kontroly obchodu CITES A, je tedy kontrolován obchod s rostlinami i semeny.

Sbírky v ČR a Evropě

Ceratozamia whitelockiana není známa ze sbírek v ČR ani jinde v Evropě.

Fotografie: Art Vogel