CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas aculeata - cykas ostnitý

Cykas ostnitý je rostlina z čeledi cykasovitých (Cycadaceae) ve třídě cykasy (Cycadopsida).

Popis

Jedná se o druh s podzemním a případně i nadzemním kmenem o průměru do 18 cm. Je příbuzný druhu Cycas balanseae. Jsou pro něj typické ostny či ostnité vztyčené šupiny na vrcholu kmene kolem jednotlivých listů (nejvíce patrné na spodní foto).

Lokalita

Druh je endemický v jediné vietnamské lokalitě - na jižních svazích průsmyku Hai Van, kde se jeho počty odhadují na pouhých ca 2500 jedinců.

České sbírky

Jediný známý cykas tohoto druhu ve veřejných sbírkách v Evropě roste ve skleníku Fata Morgana v BZ Praha. Zde jej určil Anders Lindstrom, ředitel sbírek v BZ Nong Nooch v Thajsku.

Ochrana

Druh je zařazen na Červený seznam IUCN. Náleží zde do kategorie VU - zranitelný. V oblasti kontroly obchodu náleží na seznam CITES II. Okolní lesy byly postiženy herbicidem Agent Orange, kterou v 60.-70. letech armáda USA likvidovala lesy při válce s Vietnamem.


Další informace

Cykasy Vietnamu


Fotografie

Spodní foto: Cykasy.cz v Botanické zahradě hl. m. Prahy

Vložená malá foto Anders Lindstrom