CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas ferruginea

Cycas ferruginea F.N. Wei, je rostlina z čeledi cykasovitých (Cycadaceae) ve třídě cykasy (Cycadopsida).


Popis

Cykas s podzemním nebo nepříliš vysokým nadzemním kmenem se ztluštělou základnou.


Lokalita

Tento cykas byl nejdříve dobu znám z pěstování na jediném místě v Číně aniž by byly popsány lokality , ze kterých pochází. Až v roce 1997 byly objeveny lokality ve vietnamské provincii Lang song a patrně také nové populace v jihozápadní čínské provincii Guangxi.


České sbírky

Tento cykas v českých sbírkách nenajdete, jediné místo kde je v Evropě možno tento druh vidět je nizozemský Leiden. Sem se tento nádherný stromek dostal ze zabaveného  kontrabandu chráněných rostlin a určen byl definitivně až D. Stevensonem a A. Lindstromem v srpnu 2009 při jejich návštěve v Leidenu.


Ochrana

Tato rostlina je zařazena na Červený seznam IUCN. Náleží jí kategorie NT - téměř ohrožené. Spadá současně na seznam CITES II kontrolující mezinárodní obchod.
Fotografie:


Rostlina na fotografii je z  Botanické zahrady Leiden, kam byla převezena po zabavení jako nelegálně vyvážená rostlina. Původně byla chybně určena a její identitu potvrdili v srpnu 2009 až D. Stevenson a A. Lindstrom.