CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas furfuracea

C. furfuracea je ve sbírkách prakticky neznámý cykas rostoucí v izolované části v oblasti Kimberley v západní Austrálii.

Popis

Kmen dorůstá výšky až 3 metrů.

Lokalita

Roste v oblasti Kimberley v západní Austrálii a také na ostrově Heywood a pohoří King Leopold Range v nadmořské výšce 250 - 300 mnm.

České sbírky

Přes svou krásu tento cykas je v českých sbírkách i evropských botanických zahradách zcela neznámý.

Ochrana

Rostlina je v oblasti svého výskytu relativně četná, nicméně pro značnou izolovanost oblasti málo známá. Je zařazena na červený seznam IUCN do kategorie "málo dotčený druh", v oblasti kontroly obchodu figuruje na seznamu CITES II.

Fotografie:


Rostliny v botanické zahradě Nong Nooch, foto Art Vogel