CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas pachypoda

Cycas pachypoda byl popsán australským botanikem K. D. Hillem teprve v roce 2004, i když povědomí o odlišném druhu existovalo již od konce 90. let. Vědecký název pachypoda (tlustonohý) označuje ztluštělý základ kmene.


Popis

Menší cykas mezi 0.5 až 1.5 m vysoký. Listy vyrůstají temně zelené nebo sivě namodralé. Listy na řapíku jsou postaveny ploše anebo do plochého tvaru “V”. Kmeny bývají u základny obvykle silně a náhle ztluštěny.


Lokalita

Roste podél severojižní dálnice v jižním Vietnamu v provinciích Bin Thuan, Ninh Thuan a snad i Dong Nai 


České sbírky

V českých sbírkách jsou známy pouze semenáčky či malé rostliny (např BZ Teplice), druh však není nikde vystavován.


Ochrana

Tento cykas je zařazen na Červený seznam ohrožených druhů IUCN do kategorie CR. Jedná se tedy o kriticky ohroženou rostlinu, jejíž populace je odhadována na 2.500-10.000 jedinců. Druh je silně ohrožen sběrem rostlin a také mýcením původního lesa. Druh je řazen i na seznam CITES II, který kontroluje mezinárodní obchod.Fotografie

1., 2. Anders Lindström - samec a mladá samice dosud bez semen

3. Semenáček druhu se semenem