CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html

Cycas taitungensis - cykas taiwanský

Cykas taiwanský (Cycas taitungensis) je rostlina z čeledi cykasovitých (Cycadaceae) ve třídě cykasy (Cycadopsida). Druh byl popsán teprve v roce 1994 autory C.F. Shen, K.D. Hill, C.H. Tsou a C.J. Chen. Jedná se o jediný druh cykasů rostoucí na Taiwanu. Tento druh není radno si plést s chybně pojmenovaným druhem Cycas taiwanensis, který pochází z Číny a nikoliv Taiwanu a jehož jméno mu bylo v minulosti také mylně přisuzováno.


Popis

Jedná se o středně velký cykas dorůstající běžně výšky 3 metrů (maximálně 6m). Vzhledově je velmi podobný cykasu japonskému (Cycas revoluta). Jeho listy jsou však plošší a lístky delší, širší a také plošší. Je také podstatně vzácnější.


Rozšíření

Cykas taiwanský roste ve dvou populacích na strmých skalách v provincii Taitung na hornatém jihovýchodě Taiwanu. Je jedním z druhů cykasů, které jsou schopny odolávat těžkým mrazům. V lokalitě dochází k pravidelným požárům. Podle IUCN roste nejméně 1700 rostlin v přírodní rezervaci u vesnice Hongyeh (Taitung Hongyen Cycas Nature Reserve).


Cykas taiwanský v Česku

Tento druh je velmi zřídka zastoupen v soukromých sbírkách a roste i v botanické zahradě Teplice.


Ochrana

Cycas taiwanský je zapsán na Červeném seznamu IUCN v kategorii EN - ohrožený druh. Druh je zapsán na seznamu CITES II, který kontroluje obchod s ohroženými druhy. Druh je ohrožen mj. napadením hmyzem druhu Aulacaspis, který v populacích jiných druhů obvykle likviduje více než 50% rostlin v jedné generaci.

Fotografie

  1. 1.Cycas taitungensis - Matt Crowther

  2. 2.Typický plstnatý vrchol kmene s mladými listy - Matt Crowther