CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Dioon spinulosum Dyer je rostlina v čeledi kejákovitých ze třídy cykasů, pocházející z vápencových skal Mexika ve státech Oaxaca, Veracruz a Yucatán.


Lokalita

Jedná se o strom až 16 m vysoký, který patří k nejvyšším cykasům na světě vůbec. Jeho samičí šištice obsahuje až 300 semen a je největší samičí šišticí na světě.


Ochrana

Druh je zapsán na Červený seznam ohrožených druhů, kde je mu přiřazena kategorie EN - ohrožený (2011). Jeho stavy v přírodě klesají. Je současně zapsán na seznam CITES II, kontrolující mezinárodní obchod.


 

Fotografie

  1. 1.Botanická zahrada Gent

  2. 2.List, - Wikipedia

  3. 3.trs velkých rostlin na své skalni lokalitě v Mexiku, foto Art Vogel

  4. 4.dvě velké rostliny v londýnské zahradě Kew

Dioon spinulosum - dioón pichlavý