CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos altensteinii
píchoš Altensteinův   

Encephalartos altensteinii Lehm., česky píchoš Altensteinův, je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy. Rostliny tohoto druhu byly před několika stoletími dováženy do skleníků evropské šlechty a obchodníků a cestou z Afriky sloužily jako zátěž v podpalubí lodí. Ty co přežily patří k nejstarším sbírkovým rostlinám na světě.


Rozšíření
Pochází z Jižní Afriky. Druh je endemický v oblasti Eastern Cape, kde roste v přímořských oblastech na hranici KwaZulu Natal. Jako řada dalších druhů afrických cykasů roste především na otevřených skalnatých svazích ale i ve stinných lesích. Klima je teplé v létě (od října do února v noci 12-15 C, ve dne 25-32 C) a chladné v zimě. Dešťové srážky dosahují od 875 mm do 1000 mm a padají především v létě.


Popis
Jedná se o středně velký cykas, který dorůstá výšky až 5 m s průměrem kmene do 35 cm. Pichlavé listy mohou být až 1,5 - 2 metry dlouhé a až 35 cm široké.


Sbírky v Česku

Nejstarším českým cykasem a pravděpodobně nejvzácnější českou skleníkovou rostlinou je přibližně 300 letý Encephalartos altensteinii ve skleníku zámku v Lednici (viz fotogalerie). Pochází ze soukromých sbírek Lichtenštejnů.  Jeho věk není zcela jednoznačný, je udáván různými zdroji ve velmi nepřesném rozmezí 300-500 let. Obdobné evropské cykasy stejného druhu jsou nicméně odhadovány na přibližně 300 let, přičemž strom z londýnského Kew je větší.

Rekonstrukce v 90. letech 20. století byla pro tuto rostlinu tragédií. Byl neodborně skladován a poprvé po stovkách let pěstování byla extremně cenná rostlina poškozena a omrzl jí vrchol. Cykas naštěstí nezahynul, poškozený vrchol však dále neroste a rozdělil se na boční výhony. Další cykas zasazený vedle je přírůstkem tohoto původního exempláře, tedy rostlina stejného pohlaví. Dokumentace o jeho původu není známa, zahrada nemá v evidenci ani pohlaví rostliny, byť strom zde již v minulosti kvetl.

Stovky let staré stromy tohoto cykasu lze vedle Lednice najít například také v belgické Národní botanické zahradě v Meise, londýnském skleníku Kew, Hortus Botanicus Amsterdam či nejstarší botanické zahradě v Evropě v nizozemském Leidenu.


Ochrana
Červený seznam IUCN v kategorii VU - zranitelný. V oblasti obchodu CITES I. Druh je častěji dostupný u specializovaných prodejců.


Fotografie

Lednice (Wikipedia) - Kew, Londýn - Samičí šištice v nizozemském Leidenu - Samčí šiška v Leidenu - Semena Leiden - Amsterdamu (300 a 200 let) - Samčí šištice  - Kmen s odnoží obklopený korálovitými kořeny Amsterdam - List

Další informace:


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos


Fotografie samčích šištic Art Vogel