CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos cerinus

Encephalartos cerinus byl popsán teprve nedávno, v roce 1989 botaniky Lavranosem a Goodem v Jižní Africe.


Rozšíření

Pochází z Jižní Afriky, kde posledních několik rostlin roste na skále v oblasti Tugela Ferry v KwaZulu-Natal v nadmořské výšce kolem 900m.


Popis
Menší cykas s podzemním kmenem do 30 cm a úzkými lístky pokrytými voskovou vrstvou od které pochází i jeho jméno. Okraje temně zelených lístků jsou hladké bez zubů, výjimečně či u semenáčků s jedním či dvěma ostny v koncové části lístku.


Sbírky v Česku

Nejvýznamnější kolekci této rostliny v ČR vlastní Botanická zahrada hlavního města Prahy, která skupinu čtyř rostlin zakoupila v roce 2008. Dle vedoucího sbírky cykasů Vlastíka Rybky  je cílem zahrady založit chovnou skupinu a přispět ke světové ochraně. Druh zde není vystavován. Jiné botanické zahrady v ČR tento druh nevlastní, najdete jej také v kolekci nejméně jednoho soukromého sběratele.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu jejíž přežití je v přírodě ohroženo. Je zařazena na Červený seznam IUCN v kategorii CR, kriticky ohrožené, rostloina je tedy na hranici vyhynutí. V přírodě vyskytují poslední rostliny. První ze dvou lokalit byla zcela vyplundrována a zlikvidována sběrateli, později nalezenou druhou lokalitu málem potkal stejný osud, když z ní zmizela většina rostlin. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos


Fotografie

  1. 1.Lístky: Arnold Greyling

  2. 2.Foto v české sbírce, Josef Bučko

  3. 3.List a velká rostlina v botanické zahradě Nong Nooch