CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos equatorialis


Encephalartos equatorialis Hurter je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy.


Rozšíření
Pochází ze severního pobřeží jezera Victoria v Ugandě ve výšce ca 1000 m.n.m, kde roste na dvou žulových kopcích uprostřed jinak zemědělsky využívané krajiny.
Druh bohužel najdete v narušené a často vypalované lokalitě, jak dokazuje i přiložená fotografie.


Popis
Jedná se o středně velký cykas, jehož kmen dorůstá maximálně 6 metrů výšky / délky. Lístky v horní části llistu se u tohoto cykasu překrývají.


Sbírky v Česku

V České republice je prakticky nedostupný, botanické zahrady tento cykas nevlastní. Je zastoupen v nejméně jedné soukromé sbírce. Dublinská potanická zahrada vede projekt záchrany tohoto cykasu.


Ochrana

V přírodě roste posledních přibližně 300 rostin. Jedná se tedy o velmi vzácnou rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN . Byla ji přiřazena kategorie CR, tedy kriticky ohrožený druh. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


Tyto cykasy v Ugandě plodí již pouze sterilní semena, důvodem čehož je pravděpodobné vyhynutí opylovače. Jedinou šancí pro další uchování druhu je tedy ruční opylení či rozšiřování pomocí odnoží, které tyto cykasy naštěstí vytvářejí.


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos


 

Fotografie: Jan Andersson