CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos hirsutus

Encephalartos hirsutus Hurter, je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy. Jedná se o jeden z nejvzácnějších cykasů vůbec. Druh byl popsán teprve v roce 1996.


  1. Encephalartos hirsutus v přírodě - poslední rostlina svého druhu


Rozšíření

Jedná se o vůbec nejseverněji rostoucí cykas v Jihoafrické republice (Northern province). Přesná lokalita tohoto druhu je v Jižní Africe utajována z obav před jejím vypleněním.

Popis

Tento cykas dorůstá až 4m délky. Jeho listy jsou typicky chlupaté, přičemž z tohoto rysu je odvozen i jeho vědecký název. Listy dosahují až 1.4 metrů délky, modrozelené lístky mají hladké okraje bez zubů.

Sbírky v Česku

Fata Morgana je jediná Botanická zahrada, která má tento cykas ve vlastnictví, není však běžně vystavován. Další nejméně jedna rostlina je v soukromé sbírce. Jedná se o extrémně vzácný cykas.

Ochrana

V přírodě žije poslední rostlina svého druhu. Druh je na Červeném seznamu IUCN klasifikován jako CR - kriticky ohrožený. Je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


Podle IUCN bylo v době objevení druhu nalezeno přibližně 400-500 rostlin. V roce 2004 bylo pozorováno pouze 219 rostlin ve dvou lokalitách, přičemž v roce 2006 již místní vláda nebyla schopna nalézt žádné rostliny. Jediná - poslední - rostlina v přírodě byla spatřena v roce 2011.