CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos humilis   

Encephalartos humilis byl samostatně popsán v roce 1951 jihoafrickou botaničkou Inez Verdoon, která jej oddělila od příbuzného druhu E. lanatus.


  1. Encephalartos humilis v přírodě - fotogalerie

 

Rozšíření

Endemický jihoafrický druh z východní provincie Transvaal, kde se vyskytuje na travnatých pískovcových svazích hor.Zde roste v písčitých půdách na plném slunci. Podnebí je teplé až mírné v létě,v zimě poměrně chladné a suché bez mrazů.

 

Popis

Jedná se o trpasličí cykas s většinou podzemním kmenem o výšce kolem 30 cm a průměrem do 20cm. Listy jsou 30-50cm dlouhé,tmavě zelené, pololesklé

s kratším řapíkem bez trnů. Lístky jsou 4-6mm široké, modravě zelené, pokroucené, neuspořádané a působí „neučesaným“ dojmem. U báze nepřecházejí v trny. Patří mezi tzv.“opadavé“ druhy, které shazují listy před růstem nových listů nebo květních šištic.

 

Sbírky v Česku

U nás jej nevystavuje a zřejmě ani nevlastní žádná z bot. zahrad, je však zastoupen v několika málo soukromých sbírkách.

 

Ochrana

Jedná se o rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN. Byla ji přiřazena kategorie VU,zranitelný a čelí vysokému riziku vyhubení ve volné přírodě. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. Další informace:


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos
Fotografie

  1. 1.Encephalartos humilis - Josef Bučko