CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos inopinus


Encephalartos inopinus je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy. Pochází z Jižní Afriky. Jedná se o jeden z nejvzácnějších cykasů a rostlin vůbec. Jedná se o neobvyklý druh s velmi výraznými listy, které se podobají některým mexickým cykasům.


Rozšíření

Roste (nebo rostl) v Eastern Transvaal v Jižní Africe, okres Lydenburg, podle kterého je druh občas nazýván „lydenburgský cykas“ (Lydenburg cycad). Rostl obvykle skryt pod okolní vegetací, kterou přesahovalo jen několik větších jedinců. Často také visí ze skalních útesů. Tato pozice na vyvýšených místech umožňovala rychlý odtok srážek. V podobné poloze proto najdete i jiné druhy afrických cykasů.


Srážky v místech výskytu dosahují pouhých 375 mm za rok. Druh roste především na svazích, kde odtékání srážek zabraňuje přemokření a hnilobě. K té je také náchylnější než ostatní rostliny z rodu Encephalartos.


Popis

Tento štíhlý cykas s modravě stříbřitými listy je vzhledově zcela odlišný od dalších druhů afrických Encephalartos, nedochází ani k hybridizaci s dalšími druhy a ani jeho pěstování není zcela bez problémů.


Hladké lístky bez okrajových zubů jsou na řapíku usazeny do velmi mírného obráceného "V". Oba tyto rysy činí druh okamžitě rozeznatelným mezi dalšími africkými cykasy.


Kmen často samostatný, ponejvíce trsy do 8 kmenů. Dorůstá výšky 2 metry, případně délky 4 m u ležících či sklánějících se kmenů.


Ochrana

Jedná se o kriticky ohroženou rostlinu, v kategorii CR na Červeném seznamu IUCN, jednu z nejvzácnějších na světě.


Přežití druhu v přírodě je ohroženo a hrozí mu vyhynutí, pokud již nevyhynul. Největší hrozbou je především pytláctví pro národní a mezinárodní obchod, díky velké vzdálenosti mezi rostlinami i nízká tvorba semen a konečně poškozování zralých šištic paviány, pro které jsou semena pochoutkou. Mladé listy rostliny jsou poškozovány housenkou druhu Zeronopsis leopardina.


Úřady pro ochranu přírody v Limpopo sledovaly tento druh od roku 1992. Počty rostlin tohoto druhu z 677 v roce 1992 na pouhých 81 v roce 2004. Existují nepotvrzené zprávy, že jejich počet nadále klesal a v současnosti již může jít o druh vyhynulý ve volné přírodě.


Druh Encephalartos inopinus je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


Sbírky v Česku

Rostlina se u nás vyskytuje pouze v jedné či dvou soukromých sbírkách, není zastoupena v žádných botanických zahradách. Extrémně vzácná rostlina, navíc obtížně pěstovatelná v evropských podmínkách.


 

Etymologie

Název "inopinus" znamená "neočekávaný", neboť jeho objev na pozemku Onverwacht Farm ("Neočekávaná farma") v roce 1955 byl pro tehdejší jihoafrické botaniky navíc zcela nečekaný.


Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos 

Foto nahoře Arnold Greyling

Foto: Art Vogel