CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos longifolius

  1. Fotogalerie Encephalartos longifolius v přírodě   


Encephalartos longifolius byl popsán v roce 1775. Jedná se o vůbec první vědecky zaznamenaný cykas v jižní Africe. V roce 1772 byly pozorovány švédským botanikem Carl Peter Thunbergem, doprovázeným Francisem Massonem. U tohoto cykasu je také zaznamenán případ otravy semeny v době búrské války (cca 1900). Hladoví a obklíčení vojáci se pokusili sníst semena (pyl a semena jsou nyní známy svou silnou jedovatostí) a poté popsali kruté příznaky prudké otravy, ze kterých se však většina zotavila.


Rozšíření

Pochází z Jihoafrické republiky v Eastern Cape. Jedná se o poměrně rozšířený cykas. Rostou ve výšce 200-700 m.n.m.. Vodní srážky zde dosahují od 300 do 1250 mm ročně.


Popis
Encephalartos lebomboensis je středně velký cykas dorůstající délky kmene nejvíce 4.5 m. Listy dorůstají 1-2 metry délky a v mládí jsou pokryty chlupy které zvolna mizí. Jednotlivé lístky mají obvykle hladké okraje, ale vájimečně mohou mít 1-3  trny na spodní hraně lístku.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu. Druh je zařazen na Červeném seznamu IUCN. Zde má přiřazenu kategorii NT - téměř ohrožený. Jeho stavy v posledních generacích poklesly cca o 20% především díky vysbírání původních lokalit. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy.


Sbírky v Česku

Několik malých rostliny tohoto druhu je přítomných v soukromých sbírkách, české botanické zahrady tuto rostlinu nevystavují.


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

Fotografie: Renier Smit
(v přírodě)

Josef Bučko - typický list s hladkými okraji