CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos msinganus

Encephalartos msinganus byl jako samostatný druh popsán teprve v roce 1996 jihoafrickým botanikem Piet Vorsterem. Znám byl však již poměrně dlouho předtím a byl zahrnut jako samostatná regionální varianta E. lebomboensis.

 

Rozšíření

Jedinou známou lokalitou je malá oblast v blízkosti Msinga , centrální KwaZulu- Natal, nedaleko Tugela Ferry, kde roste ve výškách od 900 až 1.200 metrů nad mořem. Roste na severní straně slunných a travnatých svahů mezi balvany a skalami.

 

Popis

Menší až středně velký cykas o výšce kmene do 3m , s až 1,5 m dlouhými, mírně prohnutými, vysoce lesklými zelenými listy .

 

Sbírky v Česku

U nás jej zřejmě nevlastní žádná z botanických zahrad, je však zastoupen

nejméně ve dvou soukromých sbírkách. Není nikde vystavován.

 

Ochrana

Jedná se o velmi vzácnou rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN. Byla ji přiřazena kategorie CR, tedy kriticky ohrožený druh. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. 


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos


Fotografie

  1. 1.Josef Bučko