CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos pterogonus

Tento cykas byl samostatně popsán v roce 1969 jihoafrickými botaniky R.A.Dyerem a I.Verdoonem,  rozdělením široce definovaného E. manikensis

do několika samostatných druhů, zejména na základě odlišnosti šištic (Encephalartos manikensis, E. pterogonus, E. concinnus, E. munchii a E. chimanimaniensis).

 

Rozšíření

Mosambik, na hoře Mt. Mruwere na hranicích se Zimbabwe.


Popis

Robustní cykas o výšce kmene kolem 1,5 metru a průměru až 40 cm. Hlavním odlišovacím rysem tohoto druhu jsou “křídlaté šupiny” samčích šištic, tj. výčnělky z nich vyrůstající, které daly tomuto druhu jméno (“píchoš křídlo-semenný”).

Listy jsou 100 až 150 cm dlouhé, světle nebo sytě zelené, vysoce lesklé, řapík krátký  s 1-6 ti trny, límec u báze není přítomen. Lístky jsou 15 až 18 cm dlouhé a 20 -25 mm široké, po obou stranách lehce ozubené  1 -3 zuby. Protilehlé lísty vloženy v úhlu 180 stupňů. Šištice jsou zelené.

Sbírky v Česku

V roce 2007 bylo dovezeno větší množství semen (J.Bučko) a tak jsou semenáčky a některé další druhy komplexu (E. concinnus, E. munchii, E. manikensis) omezeně zastoupeny v několika soukromých sbírkách a vlastní je i botanická zahrada hl. m. Prahy. Další větší rostliny jsou i v jiných soukromých sbírkách.

 

Ochrana

Jedná se o rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN. Byla ji přiřazena kategorie CR, kriticky ohrožený. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. 

 

Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

Fotografie

list mladé rostliny, J. Bučko

šištice © Anders Lindstrom (první dvě samčí, velká je samičí)