CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Fotografie

1-2. šištice samčí a samičí: © Anders Lindström

3. Jan Andersson - foto z Tanzánie, která není typickou formou druhu

Encephalartos sclavoi

Encephalartos sclavoi Deluca, Stevenson & Moretti  je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy. Název rostliny je odvozen od jména Jeana Pierra Sclava, sběratele první popsané rostliny tohoto druhu. 


Rozšíření

Pochází z Tanzánie, poblíž hranice s Keňou. Rostliny rostou obvykle na suchých žulových skalách ve výškách kolem 1500 metrů nad mořem. V oblasti převládá tropické klima s horkým a vlhkým létem a mírnou zimou. Jako typická tropická rostlina nesnáší mráz.


Popis
Jedná se o menší cykasy s výškou či délkou kmene do 1 metru, rostoucí buď osamoceně nebo v trsech s až třemi kmeny. Z kmene vyrůstá obvykle velké množství vzpřímených listů. Lístky se od prostředka listu obvykle zčásti překrývají, ve spodní části listu jsou řidší. Vrcholky lístků jsou občas zakřivené do tvaru háku.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu zařazenou na červený seznam ohrožených druhů IUCN v kategorii VU - zranitelný druh. Tento cykas je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. V populaci je dle IUCN 5-6 tisíc dospělých rostlin, přičemž tento počet stále klesá.


Sbírky v Česku

Malé rostlinky tohoto druhu se v česku vyskytují pouze v několika málo soukromých sbírkách.


Další informace

  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos