CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos senticosus

Encephalartos senticosus Vorster je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy.


Rozšíření

Pochází ze Swazilandu a pohoří Lebombo v severní části jihoafrického KwaZulu-Natal. I z fotografie je patrné, že často roste na skaliskách a mezi kameny.


Popis

Mezi cykasy se řadí ke středně velkým, kmen dorůstá délky do čtyř metrů. Je velmi podobný druhu Encephalartos lebomboensis, pod jehož název dříve spadal. Liší se od něj především morfologií šištic.


České sbírky

Tento cykas je v ČR zastoupen pouze v soukromých sbírkách, botanické zahrady ho nevlastní.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu, která je na Červený seznam IUCN zařazena do kategorie VU - zranitelný. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


Tento druh je hojně pěstován především díky záchrannému programu, kdy v roce 1963 byly z přírody odstěhovány tisícovky rostlin před stavbou přehrady.

Počty v přírodě podle IUCN dosahují mezi 5-10.000 jedinci.


Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

Fotografie

  1. 1.- 4. Andrew Cameron

Samičí šištiíce - Andre van Proosdij

Rostliny v přírodě: André Cilliers