CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos transvenosus

Encephalartos transvenosus Stapf & Burtt Davy je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy. Okolním matriarchálním kmenem Modjadji je celý druh pozvažován za posvátný. I to je důvodem, proč se zachoval v poměrně hojném množství a s řadou rostlin vysokého věku. Rostliny rostou v lese Modjadji Cycad Forest, jehož věk se odhaduje na 800 let.


Rozšíření

Pochází z provincie Limpompo v Jižní Africe, kde je zvaný Modjadji Cycad. Roste v nadmořské výšce 600-1000m ve vlhkém prostředí lesa Modjadji.


Popis

Rychle rostoucí vysoký cykas, dorůstající výšky až 15m a šířky kmene 45cm. Listy dosahují délky 2,5m. Je příbuzný druhu Encephalartos paucidentatus.


Ochrana

Na Červeném seznamu IUCN je zapsán do kategorie LC - málo dotčený. Druh Encephalartos transvenosus je zapsán i na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


V lese Modjadji se nachází značné množství rostlin všech věků, včetně řady mladých rostlinek ze semen. Dochází tedy k jeho přirozenému obnovování, které je u řady jiných druhů cykasů

Fotografie

  1. 1.Renier Smit

  2. 2.Samičí šištice - Remo Bischofberger

  3. 3.Renier Smit

  4. 4.Foto André Cilliers PhD.,

  5. 5.Hortus Botanicus Leiden, Art Vogel

  6. 6.Modjadji - Art Vogel

  7. 7.List v Hortus Botanicus Leiden - Art Vogel