CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos turneri

Encephalartos turneri byl popsaný v roce 1988 jihoafrickými botaniky Lavranosem a  Goodem


Rozšíření

Endemický na severovýchodě Mozambiku, vyskytuje se na skalnatých svazích a nízkých žulových kopcích, kde roste na plném slunci mezi balvany nebo v skalních průrvách. Rostliny jsou často vystaveny požárům, ale existuje jen málo důkazů o tom, že by jim oheň způsoboval závažné škody, což svědčí o přizpůsobení tomuto nebezpečí. Podnebí je horké a vlké v létě a mírné v zimě, bez mrazů.


Popis

Jedná se o robustní cykasy o výšce kmene  3 metry a průměrem až 80cm.Listy jsou 100-150cm dlouhé, tmavě zelené a vysoce lesklé. Lístky jsou velmi tuhé a u báze přecházejí v trny.

  

Sbírky v Česku

U nás jej nevystavuje žádná z bot. zahrad, je však zastoupen nejméně ve dvou soukromých sbírkách, viz i foto cca 7 leté rostliny ze sbírky Josefa Bučka.

 

Ochrana

Jedná se o rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN. Byla ji přiřazena kategorie LC, málo dotčený. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. 


Další informace:


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos


Fotografie

Ton Rulkens - fotografie z hory Zembe, poblíž Ribaue v mozambické provincii Nampula a samčí šištice

Josef Bučko - fotografie mladé rostliny v květináři a list