CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos villosus - píchoš huňatý

Encephalartos villosus Lemaire je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy.


Rozšíření

Pochází ze Swazilandu v Jižní Africe, kde se řadí mezi nejrozšířenější cykasy, často používané i v zahradnictví. Na konci 19. století byl ve velkém množství vyvážen do Evropy a je proto hojně zastoupen i ve světových sbírkách včetně ČR.


Popis

Mezi cykasy se řadí k nejmenším, takže vypadají spíše jako keře. Přízemní kmeny největších známých rostlin dorůstají výšky 40 cm s listy až 3 m dlouhými.


Sbírky v Česku

Nejvýznamnější rostlinou tohoto druhu je stoletý samčí trs v Botanické zahradě Teplice, evidovaný již v roce 1904. Je zde patrné jak pomalu tyto malé cykasy rostou. Kmen největšího z těchto stoletých rostlin je jen 26 cm vysoký. Při nedávné stavbě nových skleníků a souvisejícím stěhování rostlin se trs rozpadl a jedna rostlina proto byla zasazena odděleně.


Další Encephalartos villosus najdete v botanické zahradě v Brně a dospělou samčí rostlinu vlastní i Botanická zahrada Liberec. Samičí šištice jsou publikovány jen za hranicemi ČR


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu, která je na Červený seznam IUCN zařazena do kategorie LC - málo dotčený. Druh Encephalartos villosus je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


Další informace:


  1. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  2. Stangeria eriopus a Cycas thouarsii - jediné dva cykasy v Africe, které nepatří do rodu Encephalartos

Fotografie

  1. 1.Stoletý samčí villosus v Teplicích

  2. 2.Zralé samčí šištice

  3. 3.Prachová pouzdra (mikrosporangia) v samčí šištici

  4. 4.Zralá samičí šištice se semeny v belgickém Meise

  5. 5.Plodolist se semeny (megasporofyl, “šupina” šištice)

  6. 6.Samičí šištiíce