CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos whitelockii
píchoš Whitelockův

Tento druh byl popsaný teprve v roce 1995 jihoafrickým zahradníkem P.J. Hurterem a pojmenovaný na počest současného badatele a sběratele L. Whitelocka z USA, autora nejznámější publikace o cykasech.

 

Rozšíření

Uganda v povodí  Mpanga River Falls

 

Popis

Jedná se o robustní cykas patřící mezi středoafrické druhy. Rostlina má stromovitý vzrůst, kmen vysoký až 4 metry o průměru 35 až 40 cm. Listy jsou 3 až 4 metry dlouhé, tuhé, tmavě zelené a vysoce lesklé. Lístky jsou kopinaté, po obou okrajích silně ozubené s více jak třemi trny, dlouhé až 30 cm a široké 20-28 mm. Jsou srpovitě zahnuté a nepřekrývají se, k řapíku jsou položené ve vodorovné poloze. Bazální lístky přecházejí v 6 až 12 trnů, bazální límec není přítomen. Jedná se o poměrně rychle rostoucí druh

 

Sbírky v Česku

U nás jej nevystavuje žádná z botanických zahrad, menší rostliny jsou zastoupeny v několika málo soukromých sbírkách.

 

Ochrana

Jedná se o rostlinu zapsanou na Červeném seznamu IUCN. Byla ji přiřazena kategorie CR, kriticky ohrožený. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.

 

Další informace

  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

Fotografie

5-6  letá rostlina ve sbírce J. Bučka

Foto:

© Anders Lindström

1. zralá samčí šištice

  1. 2.samičí šištice s pravítkem

  2. 3.list semenáčku J. Bučko

  3. 4.samičí šištice - A. Lindström


© list a celá mladá rostlina se šiškou