CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Lepidozamia hopei

Lepidozamia hopei Regel 1857, je druh australských rostlin z čeledi kejákovitých (Zamiaceae) ve třídě cykasů. Jedná se o vůbec nejvyšší cykas na světě.

Popis

Tyto cykasy bývají obvykle nevětvené, vysoké s kmeny pokrytými zaschlými stonky starých listů. Druh Lepidozamia hopei je znám jako vůbec největší cykas na světě s výškou 17-20m, na rozdíl od příbuzného druhu Lepidozamia peroffskyana má o něco širší lístky.

Lístky na listu jsou u všech lepidozamií položeny v horní části řapíku. Jedná se o typický rozlišovací znak tohoto rodu (viz fotografie)

Rozšíření a klima

Lepidozamie pocházejí z dešťových pralesů ve východním Queenslandu a východním New South Walesu, v oblastech kde prakticky nedochází k lesním požárům. Denní teploty se v létě pohybují kolem 30 C. Snadno se pěstují jako ozdobné rostliny pro své krásné listy. Jsou relativně odolné chladu.

Rozmnožování

Rozšiřují se pouze semeny, která jsou požírána divokými prasaty a hlodavci a šířena trusem. Opylovány jsou pouze druhem brouka Tranes, který žije a množí se v samčích šiškách a hromadně se přemisťuje do samičích šišek v době jejich zrání.

Etymologie

Jméno je odvozeno od řeckého slova lepidos, které značí šupinatý, a označuje šupinatou strukturu stonku a základu listů.

Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu, která je na Červeném seznamu IUCN v kategorii LC - málo dotčený.


Fotografie

  1. 1.Mount Coot-Tha botanic garden, Brisbane, foto: Peter Richardson

  2. 2.Šištice, foto Kurt Eising

  3. 3.Rozlišovací znak lepidozamií: lístky položeny v horní části řapíku, foto: Peter Richardson

  4. 4.Mladá Lepidozamia hopei v Liberci, foto: cykasy.cz