CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Macrozamia communis

Druh Macrozamia communis je rostlina z čeledi kejákovitých  (Zamiaceae) ve třídě cykasy (Cycadopsida). Byl popsán v roce 1959 L.A.S. Johnsonem v australském Novém jižním Walesu. Typová rostlina pochází z oblasti asi 5 km západně od Mossy Point poblíž Mogo. Druh náleží mezi větší druhy rodu, tedy do skupiny Macrozamia.


Popis

Středně velký cykas maximálně do 1,6 metrů výšky, nicméně běžné rostliny jsou s přízemním kmenem či kmenem max 1,2 metru. Velký počet listů (i více než 100) má bledě zelenou barvu s úzkými lístky. Semena této rostliny jsou obvykle červená, nicméně objevují se i žlutá semena a zřídka i oranžová.


Rozšíření

Jedná se o relativně hojný druh rostoucí na východním pobřeží australském Novém jižním Walesu, kde roste pod eukalypty v místních lesích.


České sbírky

Tato rostlina není v ČR běžně vystavována, je však vlastněna v několika sbírkách včetně pražské botanické zahrady. Jedná se obvykle o menší rostliny či semenáčky.


Ochrana

Tato rostlina je zařazena na Červený seznam ohrožených druhů IUCN v kategorii LC - málo ohrožený. Patří i na seznam CITES II, který kontroluje mezinárodní obchod s těmito rostlinami. Počty v několika populacích dosahují tisíců rostlin. Jejich počet však klesá především z důvodu stavební činnosti v oblastech, kde rostou.


  1. Cykasy Austrálie - přečtěte si více

Fotografie

  1. 1.Samčí rostlina, foto Art Vogel

  2. 2.samčí šištice, foto Art Vogel