CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Macrozamia glaucophylla

Druh malého až středního cykasu s modravým nádechem listů, díky kterému byl i pojmenován. Původně byla známa jako modrá forma druhu Macrozamia heteromera, od které ji odlišil J. Jones v roce 1998.

Popis

Druh s podzemním či částečně nadzemním kmenem.

Rozšíření

Druh pochází z australského státu Nový Jižní Wales. Roste na hlubokých písčitých půdách v eukalyptových a borovicových lesích.

České sbírky

Ve veřejných sbírkách tato rostlina není známa, menší semenáčky jsou v několika málo soukromých sbírkách.

Ochrana

Druh je veden na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN v kategorii LC (málo dotčený). Populace v oblasti je relativně stabilní. V oblasti kontroly obchodu je na seznamu CITES II.


  1. Cykasy Austrálie - přečtěte si více

Fotografie

  1. 1.- 2. Rostlina v přírodě s modravým nádechem listů

  2. 3.Šištice v přírodě, všimněte si ohořelých listů - foto Supachai Apidethtanaraks

  3. 4.Rostlina v české sbírce

  4. 5.a 6. Rostlina v přírodě, zelená forma - foto Supachai Apidethtanaraks