CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Stangeria eriopus v přírodě

Philip Rousseau


  1. ATLAS: Stangeria eriopus


Zde najdete fotografie lesní i stepní formy tohoto druhu rostoucí v rezervaci KwaZulu Nata. Stepní forma roste v otevřené zatravněné krajině na plném slunci, zatímco lesní forma v hlubokém stínu lesa. U pěstitelů jsem však viděl rostliny pěstované jak na slunci tak i ve stínu, u kterých jsem nebyl schopen rozeznat o kterou formu se jedná. Dle dostupných publikací však obě formy udržují své rozdílné vlastnosti i při shodných podmínkách.


Stangeria eriopus in habitat


Here are some picture of both the forest and grassland forms of Stangeria eriopus from a Nature Reserve in KwaZulu Natal. The grassland form occurs in open grassland exposed to full sun, while the forest form occurs in deep shade. In cultivation I have seen both deep shade and full sun plants doing very well, both of which I could not clearly attribute to either form. There is much debate on whether the two informally recognised forms are really different things or if it is just induced by the circumstances they grow in. To play it safe plant your seed in semi shade sheltering them from the harsh midday sun but still allowing them some afternoon sun.