CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia disodon

Zamia disodon je extrémně vzácným cykasem a současně jediným cykasem s dvojitě pilovitými okraji lístků, přičemž tato charakteristika mu také dala vědecké jméno.  Lístky jsou současně jako u jediného cykasu průsvitné. Druh byl poprvé popsán teprve v roce 2001 botaniky D. W. Stevensonem a Sabatou.

Popis

Jedná se o cykas s podzemním kmenem, který jen vzácně vyrůstá nad povrch. Listů je obvykle málo (2-4). 

Lokalita

Rostlina je známa pouze ze dvou sběrů v severní Kolumbii, z nadmořských výšek 400-800 metrů v dešťovém pralese. Dle některých odhadů by také mohla růst i v jižní provincii Panamy Darien.

Sbírky v Česku

Tato rostlina není v ČR nikde veřejně vystavována ani vlastněna.

Ochrana

Rostlina je evidována na Červeném seznamu ohrožených druhů v kategorii CR - kriticky ohrožený druh, dle odhadu IUCN se v přírodě nachází posledních přibližně 400 rostlin. Je současně vedena na seznamu CITES II. Roste v podrostu lesa, jehož značná část byla v minulosti vykácena pro banánové plantáže.

Související odkazy

  1. Cykasy Jižní Ameriky

  2. Cykasy Mexika

  3. Cykasy Kuby (EN)

Foto Art Vogel v Botanické zahradě Nong Nooch