CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia erosa

Zamia erosa O. F. Cook a G.N.Colins je od roku 2010 správný název pro někdejší druh Zamia amblyphillidia Stevenson. Jedná se o druh rostliny z čeledi kejákovité (Zamiaceae) ve třídě cykasy.

Rozšíření

Roste v Portoriku, na západní Kubě a na Jamajce. 

Popis

Tato širokolistá Zamia má lístky oválné až opakvejčité. Často na koncích silně rozpolcené listy jsou jasným rozlišovacím znakem tohoto druhu, totéž platí pro výrazný špičatý vrchol samičích šištic, nazývaných Norstogem přiléhavě “raketa”.

Sbírky v Česku

Rostlina je v poslední době v omezeném prodeji u západoevropských prodejců. Jako jediná ji u nás vystavuje botanická zahrada Teplice.

Ochrana

Rostlina je na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN zařazena do kategorie VU - zranitelné. Současně je zařazena na seznam CITES II, kontrolující mezinárodní obchod.

O změně názvu tohoto druhu najdete více zde:

  1. The typification of Zamia erosa and the priority of that name over Z. amblyphyllidia - Calonje, Michael; Meerow, Alan W.; Stevenson, Dennis W.

Foto Michael Calonje, Montgomery Botanical Center

šištice z Montgomery Botanical Center, další jsou z přírody z Cambalache National Park v Portoriku