CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia manicata

Zamia manicata Linden ex Regel 1876 je chráněná rostlina čeledi kejákovitých (Zamiaceae) z třídy cykasy. Název označuje typický límeček okolo báze listu, kterým je tento druh snadno rozlišitelný od dalších cykasů.

Popis

Nízký či podzemní kmen dorůstá výšky 15 centimetrů, řapíky nesou řídké až husté trny. Lístky jsou na koncích pilovité a kolem báze nesou typický “obojek”, kterým je tento cykas známý. Žádný jiný druh obdobný prstenec kolem základny lístků nemá.

Lokalita

Pochází z Kolumbie v provinciích Choco a Antioquia a přilehlé Panamy v provincii Darien.

České sbírky

Menší exemplář této rostliny vlastní od roku 2010 skleník Fata Morgana v Praze. Rostlina nicméně není vystavována.

Ochrana

Zamia manicata je zařazena na Červený seznam ohrožených druhů IUCN. Náleží do kategorie téměř ohrožené druhy NT. Zároveň je zařazen na seznam CITES II.

Obrázky

Rostliny a samičí i samičíšištice v Botanické zahradě Nong Nooch, foto Art Vogel

Další fotografie z české sbírky