CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia muricata

Zamia muricata Willd je chráněná rostlina čeledi kejákovitých (Zamiaceae) z třídy cykasy.


Popis

Nízký kmen dorůstá výšky 15 centimetrů. Tenké lístky jsou na koncích pilovité.


Lokalita

Pochází z pobřežních oblastí Venezuely a přiléhajících částí Kolumbie.


České sbírky

Semenáček této rostliny vlastní skleník Fata Morgana v Praze. Rostlina nicméně není vystavována mimo výroční výstavy cykasů.


Ochrana

Zamia muricata je zařazena na Červený seznam ohrožených druhů IUCN. Náleží do kategorie téměř ohrožené druhy NT. Zároveň je zařazen na seznam CITES II.

Obrázky

Rostliny a samičí šištice v Botanické zahradě Leiden