CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia “ottonis”?

Určení rostlin na fotografiích a jejich označení názvem není definitivní. Jedná se o rostliny které jsou pod názvem ottonis k nalezení v českých sbírkách. Tento článek proto považujeme především za náš příspěvek k debatě o problematickém třídění karibských cykasů.


Zamia ottonis byla popsána nizozemským botanikem Friedrichem Miquelem v roce 1843. Její holotyp je uložen v Botanické zahradě v nizozemském Utrechtu.

Americkými botaniky je však tento druh řazen pod druh Zamia pygmaea, zatímco v databázi Flora de  Cuba je nadále uznáván. Není ovšem zcela jasné, jestli rostliny prodávané v ČR pod tímto jménem jsou totožné s druhem se stejným názvem na Kubě. Může se jednat i o kubánskou formu Zamia integrifolia. Budoucí status druhu není zatím definitivně vyřešen.

  1. Cykasy Kuby


Popis

Drobná rostlina s podzemním nebo lehce nadzemním kmenem. Zralé samičí šištice mají typicky bíle roubené krycí destičky.

Lokalita

Typová rostlina pochází z Kuby z provincie Matanzas nedaleko Havany, poblíž San Antonio Fundador de Caminar. Druh má však být roztroušen po celé Kubě, viz i tato mapa.

Sbírky v ČR

Pod názvem Zamia ottonis byly v ČR nedávno distribuovány rostliny druhé generace, jejichž předek byl před desítkami let do ČR dovezen již zesnulým Tadeášem Ramikem. Rostliny z této skupiny v ČR dosud žijí nejméně 4. Jejich potomků bylo v ČR distribuováno více než 10.

Dvě rostliny z této 2. generace u nás v roce 2011 úspěšně opylil sběratel M. Bouček po konzultaci s webem cykasy.cz. I z jeho sbírky pocházejí i naše fotografie. K dalšímu opylení jiným sběratelem došlo i v roce 2012.

Obrázky:

Opylené šištice se po opylení uzavřou


  1. 1.Zralá otevírající šištice se semeny

  2. 2.Zralá šištice se rozpadá, semena možno vyjmout a klíčit do 2 měsíců

  3. 3.Semena

  4. 4.Samec se šištice

  5. 5.Celá rostlina

  6. 6.Rozevřená samice připravená na oplodnění - Petr Ligotský

  7. 7.Řez suchou samčí šišticí - Petr Ligotský

Foto nahoře - samice před opylením

Foto dole: samice po opylení, všimněte si změny barvy a zvětšení šištic