CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia pseudoparasitica

Zamia pseudoparasitica je druh rostliny z čeledi kejákovité (Zamiaceae) ve třídě cykasy. Jedná se o jediný skutečně epifytní cykas, který najdete ve sbírkách jen velmi vzácně. V takovém případě bývá pěstován podobně jako orchideje. Dle některých nepotvrzených zpráv byl další epifytní cykas spatřen v Ekvádoru.

Rozšíření

Endemická rostlina v Panamě na pobřeží Atlantiku rostoucí přisedlá na stromech ve výškách od 50 do 1000 m.n.m. Někteří cestovatelé popisují jejich lokality jak sice vlhké ale nikoliv přemokřené a navíc překvapivě chladné a větrné.

Popis

Rostlina s nevětveným kmenem se na větvích uchycuje pomocí hlavního kořene, zatímco ostatní kořeny volně visí kolem. Korálovité kořeny typické pro cykasy tvoří hustý kulovitý bal, který využívá vzdušný dusík. Listy 1-3m dlouhé. Listy i šištice patří k vůbec největším v rodu Zamia. Jediná Zamia se žlutými semeny.

Sbírky v Česku

Jedná se o velmi vzácnou sbírkovou rostlinu. V botanických zahradách v ČR tato rostlina zatím veřejně neroste. Pravděpodobně existuje alespoň v jedné soukromé sbírce. Nádherný exemplář vlastní botanická zahrada v Bonnu.

Pěstování

Je striktně doporučeno pěstování obdobné u jiných epifytů, tj. podobné substráty jako pro orchideje. V zahraničí se pěstuje v zavěšených otevřených košících s volnými kousky substrátu, tak aby kolem kořenů mohl volně proudit vítr. Semena zasazená do hlíny sice vzejdou, nicméně rostlinky poté uhynou.  Variantou je pěstování v dírkovaných květináčích používaných v akvaristice pro vodní rostliny a s epifytním substrátem pro bromélie či orchideje.

Ochrana

Rostlina je zařazena na Červený seznam ohrožených rostlin IUCN. Náleží do kategorie NT - téměř ohrožený. Je na seznamu CITES II.
 

Fotografie

  1. 1.Botanická zahrada Bonn

  2. 2.Samičí šištice

  3. 3.Biotop rostliny v Panamě - Morne Ferreira

  4. 4.Typický krásně tvarovaný list druhu

  5. 5.Levý sloupec: La Candelara Panama, Art Vogel

  6. 6.Levý sloupec: La Candelara Panama, Art Vogel

  7. 7.Levý sloupec: Panama Zamia pseudoparasitica - Morne Ferreira

  8. 8.Poslední foto pravý sloupec: Art Vogel