CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia pumila - keják drobný

Zamia pumila L., česky keják drobný, je druh rostliny z čeledi kejákovité (Zamiaceae) ve třídě cykasy. Byla Linném popsána jako vůbec první v této čeledi a proto se stala typovou rostlinou definující čeledi Zamiaceae. Název „drobná“ není zcela adekvátní, nicméně Linné ji ve své době srovnával pouze se vzrostlými stromy cykasu indického a dalšími velkými cykasy.

Rozšíření

Roste v Karibiku na  ostrově Hispaniola (Haiti a Dominikánská republika) a v Puerto Ricu a podle řady autorů i na Kubě, byť IUCN zde tuto rostlinu udává jako lokálně vyhynulou. V Dominikánské repuiblice je nazývána guáyiga. V minulosti byla tímto názvem chybně označována celá řada cykasů z Karibiku, i proto se jméno v našich bot. zahradách objevuje častěji než by mělo.

Popis

Tato rostlina s podzemním či částečně nadzemním kmenem patří k menším z cykasů.

Kmen podzemní, řepovitý, často větvený. Rostlina nese 1-30 samčích šišek červenavě hnědých a s výstupkem na vrcholu. Samičích šišek se semeny bývá 1-5. Semena jsou červená nebo oranžovo červená.

Sbírky v Česku

Tato rostlina je ve vlastnictví Botanické zahrady Liberec a v soukromých sbírkách.

Ochrana

Druh je zařazen na Červený seznam ohrožených druhů IUCN do kategorie NT - téměř ohrožené. Podle IUCN lokálně vyhubena na Kubě. Rostlina je také zařazena na seznam CITES II. V Dominikánské republice z ní byl v minulosti vyráběn škrob.

Foto: rostlina, samičí šištice se zralými červenými semeny, samčí šištice


Dominikánská republika,


Foto: Stanislav Krejčík, DR Bavaro www.meloidae.com

Foto v písku: Art Vogel