CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia restrepoi

Zamia restrepoi (D.W.Stev.) A. Lindstr., 1990 je druh rostlin z čeledi kejákovitých (Zamiaceae) ve třídě cykasy. Rostlina roste v malých oblastech na severozápadě Kolumbie.


Původně tato rostlina pod názvem Chigua restrepoi spolu s druhem Chigua bernalii patřila do samostatného  rodu Chigua, díky ojedinělé středové žíle na listcích listů. Ta u jiných rostlin rodu Zamia neexistuje. Oba údajné druhy Chigua rostly společně. Jejich oddělení do dvou druhů nebylo nikdy zcela jednoznačné, druh Chigua bernalii nebyl dobře prozkoumán a byl spatřen jen jednou. Chiguy byly popsány botanikem Dennisem Stevensonem teprve v roce 1990. Druhové jméno Chigua pochází z indiánského označení cykasů v Kolumbii.


Tyto dva druhy rodu byly Andersem Lindströmem nově převedeny pod rod Zamia pod názvem Zamia restrepoi


Rozšíření

Rostliny rostou na severozápadě Kolumbie v nížinách kolem 100-200 m.


Popis

Rostliny mají podzemní zavalitý kmen, listy tedy vyrůstají přímo ze země. Stvol i řapíky mají ostny. Listy mají zubatý okraj, a jako jedny z mála cykasotvarých mají jasnou středovou žílu a větvící se rovnoběžné žíly. Středová žíla je také nejnápaditějším rysem, který je odlišuje od zbytku rodu Zamia a celé čeledi Zamiaceae. Oválná semena jsou růžová nebo červená.


Sbírky v Česku

Zamia restrepoi se nevyskytuje nejen v žádné sbírce v ČR, ale ani v žádné botanické zahradě v Evropě.


Ochrana

Jedná se o velmi vzácnou rostlinu. Zamia restrepoi je zařazena na Červený seznam IUCN jako kriticky ohrožená rostlina - v kategorii CR. Druhu hrozí vyhynutí. V oblasti kontroly obchodu je na seznamu CITES I.

Foto: Art Vogel, opylování druhu v botanické zahradě Nong Nooch vstřikováním pylu rozmíchaného ve vodě. Foto zcela dole - zralá samice připravená k opylení

Další foto dole: André van Proosdij, Botanická zahrada Amsterdam. Všimněte si patrné středové žíly na listech.