CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia roezlii - keják Roezlův

Keják Roezlův (Zamia roezlii Linden) je druh rostliny z čeledi kejákovité (Zamiaceae) ve třídě cykasy. Pojmenován je po českém botanikovi Benediktu Roezlovi. Jedná se o nejvyšší rostlinu čeledi Zamiaceae. Jednotlivé rostliny mají proměnlivý počet chromozomů. Podle testů DNA se jedná o nejprimitivnější rostlinu druhu Zamia.

Řadí se mezi skupinu druhů z rodu Zamia s výraznou žilnatinou listů, která kdysi tvořila samostatný rod “rýhovaných listů” Aulacophyllum (Regel). Do této skupiny patří příbuzné panamské druhy Zamia dressleri, Zamia hamannii, Zamia imperialis, Zamia nesophila, Zamia neurophyllidia (vč. Kostariky) a mohutná Zamia skinneri. Mimo Panamu dále najdeme “plisované” kolumbijské druhy Zamia amplifolia a Zamia wallisii, příbuzné Zamia gentryi a Zamia roezlii (vč. Ekvádoru) a peruánskou Zamia urep. Ne vždy je jejich rozlišení jednoduché.

Rozšíření

Tichomořské pobřeží Kolumbie a Ekvádoru. Tento cykas roste často velmi blízko pobřeží a může být zaplavován při přílivu. Roste na plážích, pobřežních skalách a v dešťovém pralese na okraji mangrovů.

Popis

Keják Roezlův dorůstá až 7 m výšky. Listy dosahují až 3 m délky. Řapíky listů nesou nepravidelně rozmístěné ostny.

Lístky mají podélně rýhovaný povrch. Lístky však mají na rozdíl jiných zamií s rýhovanými listy hladké okraje, což tento druh jednoznačně odlišuje od ostatních podobných druhů.

Samčí rostlina vytváří velké šištice, které vysílají pyl, ze kterého vznikají samčí pohlavní buňky - spermatozoidy. Vedle jinanu dvoulaločného jsou navíc cykasy jedinou semennou rostlinou s pohyblivým spermatozoidem. Toto „sperma“ u Zamia roezlii dosahuje obrovských rozměrů a je rekordmanem jak v živočišné, tak i rostlinné říši. Spermatozoid je velikosti 0,4-0,5 mm a je proto rozeznatelný pouhým okem. Je osázen až 40 000 pohyblivými bičíky (cilia), jejichž pulzování mu umožňuje aktivně se přiblížit k vajíčku.

Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu jejíž přežití je v přírodě ohroženo. Druh je zapsán na seznamu CITES II, který kontroluje obchod s ohroženými druhy. V seznamu IUCN figuruje jv kategorii NT - tedy jako téměř ohrožený

Pěstování

Keják Roezlův nesnáší vyschnutí.

Sbírky v Česku

Tato rostlina se v českých sbírkách vyskytuje velmi málo. Velký exemplář přibližně 7 let staré rostliny vlastní BZ Liberec, rostlina však dosud není vystavována. Mladou rostlinu vlastní i BZ Praha a několik málo soukromých sběratelů.Fotografie

  1. 1.Zamia roezlii v Illustration horticole, 20, 1873

  2. 2.listy v BZ Liberec

  3. 3.samičí šištice

  4. 4.kmínek v BZ  Liberec

Fotografie

  1. 1.samec, foto Art Vogel

  2. 2.samice, foto Art Vogel