CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas chamaoensis

Cycas chamaoensis byl popsán známým australským botanikem K. Hillem teprve v roce 1999. Jedná se o rostlinu z čeledi cykasovitých (Cycadaceae) ve třídě cykasy (Cycadopsida).

Lokalita

Tento druh roste v Thajsku na jediném místě - hoře Khao Chamao, která mu také dala jeho název. Roste na přímém slunci obvykle na žulových skalních stěnách.

Popis

Jedná se o cykas velmi podobný druhu Cycas pectinata, dorůstající 10 metrů výšky s typicky tlustou základnou kmene. Listy jsou temně zelené a ploché, u největších rostlin mohou dorůst až délky 2.5 metru.

České sbírky

Velké rostliny u nás neexistují, semenáčky jsou v několika málo sbírkách.

Ochrana

Tato rostlina je zařazena na Červený seznam IUCN. Roste pouze na jediném a poměrně malém místě. Druhu hrozí vyhynutí. I proto mu náleží kategorie CR - kriticky ohrožený druh. V oblasti kontrolu obchodu spadá na seznam CITES II. Počet rostlin ve volné přírodě je odhadován na 2-10.000. V oblasti kde roste se jedná o oblíbenou ozdobu místních zahrad, i proto z přírody rychle mizí.


Další informace

Cykasové lesy na skalách thajské zátoky Krabi

Cykasy Thajska

Foto
Anders Lindström - strom, kmen a samčí šištice`
Art Vogel dole - samičí hlávka a staré plodolisty s několika semeny