CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas pectinata

Cycas pectinata patří k nejdéle známým cykasům vůbec. Byl pojmenován v roce 1826 skotským lékařem Francis Buchanan-Hamiltonem, správcem botanické zahrady v Kalkatě. Název je odvozen od latinského slova “pectina” (hřeben) a označuje velké zuby na plodolistech (viz foto sevřených plodolistů dole). Jedná se o nejvyšší druh v rodu Cycas vůbec.


Rozšíření

V místech svého výskytu se jedná o rozšířený druh. Roste v severovýchodní Indii, Bhutánu, Nepálu, čínské provincii Yunnan, severní Barmě, Thajsku, Laosu a Vietnamu. Roste často ve vlhčích lesích na řadě různých půdách, ale nejčastěji na jílech s vápencovým podložím. Vyskytuje se v nadmořských výškách od 600 do 1300 mnm, snáší tedy i netropické podmínky pěstování.


Popis

Jedná se o vysoký cykas dorůstající až 12 m výšky, někteří autoři udávají i vyšší exempláře do 16 m. Listy jsou temně zelené a dlouhé, u velkých rostlin dorůstající až 2,4 m délky. Tento cykas patří do skupiny “C. pectinata”, pro které jsou typické hřebenovité douhé výběžky na samičích plodolistech, viz foto dole. Tento konkrétní druh se vyznačuje vejčitými samčími šišticemi s až 3 cm dlouhými výběžky na vrcholech šupin šištice.


České sbírky

Větší rostlina tohoto druhu není v českých sbírkách známa, několik semenáčků se vyskytuje u soukromých sběratelů, Botanické zahradě Praha a na Moravě ve skleníku Nemocnice Hodonín.

Ochrana

Přestože se jedná o běžnější druh, byl zařazen na Červený seznam ohrožených druhů IUCN a to do kategorie “zranitelný” VU. Současně náleží na seznam CITES II. Místní kmeny v Indii pojídají jeho semena, čerstvé výhonky slouží jako zelenina a roztlučený škrobovitý obsah kmene využívají k umývání vlasů. I proto pokračuje snižování jeho stavů v přírodě.

Související informace - Cykasy Thajska

Fotografie

Foto z botanické zahrady Nong Nooch: © Anders Lindström: listy, samičí hlávka složená z těsně sevřených plodolistů

© Art Vogel: stromy v přírodě, samčí šištice, brouci opylovači na samčí šištici