CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas nongnoochiae

Cycas nongnoochský byl popsán teprve v 90. letech z rostlin ze středního Thajska. Byl pojmenován podle známé thajské botanické zahrady Nong Nooch, která se systematicky cykasům věnuje. Je pravděpodobně výsledkem přirozeného křížení mezi druhy Cycas clivicola a Cycas siamensis, kterým je podobný. Je však dlouhodobě stabilizován a v přírodě se běžně rozmnožuje.

Popis

Cykas s kmenem dorůstajícím 5 metrů výšky a tmavě hnědou kůrou. Na vrcholu kmene a listech lze najít podobné chlupy typické pro druh Cycas siamensis ale šištice i samičí plodolisty jsou podobnější druhu Cycas clivicola.

Rozšíření

Je znám pouze z několika vápencových skal poblíž Tak Fa, 15°21'N 100°28'E. Tento druh je v lokalitě poměrně častý, roste na plném slunci  a často přímo na holém vápenci.

České sbírky

Cykas tohoto druhu není vystavován v českých botanických zahradách.

Ochrana

Tato rostlina je zařazena na Červený seznam IUCN. Náleží jí kategorie VU - zranitelný. V oblasti kontrolu obchodu spadá na seznam CITES II.

Foto z vypálené lokality: Art Vogel

  1. -rostliny se samčími šišticemi

  2. -nové listy na fotografii vpravo dole