CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Fotografie

Všechna foto pocházejí z typové lokality v Thajsku: © Art Vogel

Cycas petraea - cykas skalní

Cycas petraea byl popsán v roce 2003 Andersem Lindströmem a K. D. Hilem z rostlin rostoucích na vápencových skalách v severním Thajsku. Jeho výskyt na skalním masivu byl také zdrojem jeho jména.

Rozšíření

Vyskytuje se na vápencových skalách podél masivu Phu Kra Dung. V místech svého výskytu je relativně četný, lokalita je velmi obtížně dostupná. Roste spolu s dracéniemi a pryšci.

Popis

Jedná se o středně velký cykas dorůstající až 6 m výšky, podobný druhu Cycas clivicola, se kterým, má společnou rozšířenou základnu kmene (viz foto dole). Listy jsou jasně zelené a vysoce lesklé. Řapík je obvykle bez trnů, maximálně do poloviny délky nese trny (viz foto dole se samičí hlávkou).

České sbírky

Větší rostlina tohoto druhu není v českých sbírkách známa, několik semenáčků se vyskytuje u soukromých sběratelů, Botanické zahradě Praha a na Moravě ve skleníku Nemocnice Hodonín.

Ochrana

Byl zařazen na Červený seznam ohrožených druhů IUCN a to do kategorie “téměř ohrožený” NT. Současně náleží na seznam CITES II. Jeho lokalita v Thajsku je nedostupná a překvapivě nedotknutá rozvojem. Nachází se na 6 známých lokalitách na celkové ploše pouhých 60 km2.


Související informace

  1. Cykasy Thajska