CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos aplanatus

Encephalartos aplanatus byl objeven v roce 1996 jihoafrickým botanikem Piet Vorsterem. I když se podobá druhu Encephalartos villosus, má některé odlišné a charakteristické znaky a studie prokázaly, že se jedná o samostatný druh.


Rozšíření

E. aplanatus se vyskytuje pouze na malém území v severovýchodní části Svazijska,roste ve stínu listnatých stromů a keřů na poměrně suchých stržích. Není známo, že se vyskytuje spolu s Encephalartos villosus nebo E. umbeluziensis. Tyto se vyskytují nejblíže ve vzdálenosti 100 km. Je známa pouze jedna existující kolonie těchto rostlin.


Popis

Středně velký cykas s  nadzemním kmenem, dlouhými,vysoce lesklými zelenými listy,lehce zakřivenými. 6-9 listů v koruně. Oproti Encephalartos villosus tvoří nadzemní kmen, má větší a delší listy,často se vlnící, pokroucené a netvoří odnože.

 

Sbírky v Česku

U nás jej zřejmě nevlastní žádná z bot. zahrad, je však zastoupen nejméně v jedné soukromé sbírce.

 

Ochrana

Jedná se o  vzácnou rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN. Byla ji přiřazena kategorie VU, tedy zranitelný. Druh čelí vysokému riziku vyhubení ve volné přírodě. Druh je zapsán i na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. 


Fotografie


1.-2. Foto v české sbírce, Josef Bučko

2. List - William Mills