CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos umbeluziensis

Tento druh byl popsán v roce 1951 jihoafrickým botanikem R. Allen Dyerem. Jedná se o druh příbuzný druhu Encephalartos villosus, je však podstatně vzácnější.


Rozšíření

Východní Afrika, Svazijsko, výskyt je omezený na oblast údolí řeky Umbeluzi.

  

Popis

Patří mezi malé cykasy s podzemním kmenem, vysokým jen 0,25 m o průměru cca do 25 cm.Listy jsou jsou 1 až 2 m dlouhé,tmavě zelené a vysoce lesklé.Jsou ploché a protilehlé lístky jsou posazeny v úhlu 180 st. Řapík bez trnů, bazální lísky nepřecházejí v trny. Lístky jsou kopinaté,nepřekrývají se, na horním i spodním okraji lehce ozubené s  1-3 trny.

Je podobný robustnějšímu a běžnějšímu druhu Encephalartos villosus, který má však delší a vyklenuté listy. Druh E. villosus mívá na rozdíl od druhu E. umbeluziensis řapík pokryt postupně se zmenšujícími lístky, které se mění v trny. U druhu E. umbeluziensis končí lístky na bázi náhle.


Sbírky v Česku

U nás jej vlastní skleník nemocnice Hodonín, je zastoupen i v několika  málo soukromých sbírkách.

 

Ochrana

Jedná se o rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN . Byla ji přiřazena kategorie EN, ohrožený. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. 


Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

Fotografie

  1. 1.List druhu E. umbeluziensis - foto J. Bučko