CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos barteri

  1. J.B. Hall a J. Jeník: Pozorování západoafrického cykasu v Ghaně - CZ, Přečtěte si i tento původní a u nás dosud neznámý článek prof. Jeníka o tomto druhu cykasu s unikátními fotografiemi z neexistující lokality.

  2. Jan Andersson: fotogalerie z Ghany

  3. Hall, J. B. and J. Jenik. 1967, Observations on the West African cycad in Ghana. The Nigerian Field 32: 75-81. EN


Encephalartos barteri, je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy. Název pochází od nálezce typového exempláře C. Bartera. Existují dva poddruhy:

  1. ssp. barteri Caruthers

  2. ssp. allochrous, Newton - jeho název značí “různobarevný”.


Rozšíření
Pochází ze západní Afriky. Poddruh barteri pochází z Nigérie, Ghany, Beninu a Toga z výšek kolem 400 metrů n.m. na pískovcovo-žulovém podkladu. Typovou lokalitou je Jebba v západní Nigérii. Poddruh allochrous roste v oblasti Jos Plateau na třech místech  nedaleko vesnice Tokkos ve střední Nigérii v nadmořské výšce mezi 1200-1400 m.n.m. mezi žulovými skalami.


Popis

Rozšířenější poddruh barteri je malým cykasem, který dorůstá výšky kmene až 30 cm s průměrem kmene do 25 cm. Pichlavé listy mohou být až 1,8 m dlouhé, vpřímené nebo prohnuté.


Vzácnější poddruh allochrous pochází se liší od barteri barvou nových listů, které raší hnědě, nikoliv zeleně a také podstatně vyšším vzrůstem kolem 1 m, výjimečně do 2,5 m. Je pravděpodobně jen otázkou času, kdy bude oddělen do samostatného druhu.


Sbírky v Česku

Tato rostlina je v českých sbírkách extremně vzácná a je zastoupena patrně pouze jednou mladou rostlinou v soukromé sbírce.


Ochrana
Poddruh barteri je zařazen na Červený seznam IUCN v kategorii VU - zranitelný.

Poddruh allochrous je zařazen na Červený seznam IUCN v kategorii EN - ohrožený, přičemž v oblasti výskytu lze najít pouhých 300-1000 rostlin.

V oblasti kontroly obchodu náleží celý druh na seznam CITES I.


Fotografie Jan Andersson / lokalita v Ghaně: 1. rostlina, 2. samičí šištice se zrajícími červenooranžovými semeny, 3. list 4. samčí šištice