CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos delucanus


Encephalartos delucanus Sclavo & Crosiers & Malaisse popsán teprve v roce 1992, se řadí do skupiny trpasličích cykasů střední Afriky v komplexu druhů kolem Encephalartos poggei, který zahrnuje ještě E. schmitzii, E. marunguensis a E. schaijesii.

 

Rozšíření

Vyskytuje se pouze v Tanzánii,v nepřístupných místech hor západní lokality nedaleko jezera Tanganika. Zde bylo objeveno jen několik rostlin,zřejmě extrémně starých. Jeden samčí exemplář sestával z 200 caudexů v obrovském

shluku o průměru téměř čtyř metrů. Nebyly zaznamenány žádné mladé rostliny či semenáče což naznačuje možné vyhynutí specializovaného opylovače.

 

Popis

Jedná se o menší cykas s podzemním kmenem o velikosti do 15 cm v průměru a výškou kmene cca 25cm. Listy mají svěže zelenou barvu s namodralým nádechem, dosahují délky jen 80cm a jsou mírně pokroucené. Lokalita je často sužována požáry. Jedná se o velmi atraktivní rostliny.

 

Sbírky v Česku

Rostliny E.delucanus jsou extrémně vzácné a ani celosvětově nejsou mezi bot. zahradami či pěstiteli příliš zastoupeny. Částky za výjimečně nabízené rostliny se pohybují v řádech tisíců euro. Proto také není mnoho poznatků o způsobu pěstování. U nás je nevlastní žádná z bot.zahrad a pouze dvě malé rostliny jsou zastoupeny v jedné soukromé sbírce.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu zařazenou na červený seznam ohrožených druhů IUCN v kategorii EN - ohrožený. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


 

Fotografie

1. Maurice Levin, www.cycads.com

2.,3.
Andrew Cameron - samčí šištice

4.,5. Semenáček v české sbírce - Josef Bučko