CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos marunguensis

Encephalartos marunguensis byl popsaný v roce 1959 belgický botanikem Devredem. Jedná se o cykas s podzemním nebo krátkým nadzemním kmenem spadající do skupiny malých středoafrických cykasů (tzv. Poggei complex: E. delucanus, E. schmitzii a E. schaijesii).


Rozšíření

Pochází z pohoří Marungu Mountains v jihovýchodním Kongu (Demokratická republika Kongo, bývalý Zaire), podle kterého je pojmenován.

  

Popis

Rostlina má kratší (do 85 cm) listy s modravě zelenou barvou, posazené na listu do rozevřeného “v”. Lístky na bázi nepřecházejí v ostny.

 

Sbírky v Česku

Tento cykas nevlastní žádná botanická zahrada v ČR, není znám ani ve veřejných sbírkách jinde v Evropě.

 

Ochrana

Jedná se o  vzácnou rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN . Byla ji přiřazena kategorie VU - zranitelný. Druh čelí vysokému riziku vyhubení ve volné přírodě. Encephalartos marunguensis je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


  1. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

Fotografie

Velká rostlina a šištice Andrew Cameron

Listy: Art Vogel