CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos hildebrandtii
foto: Andrew Cameron

Encephalartos hildebrandtii A. Braun et Bouché, česky píchoš Hildebrandtův, je africká rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy. V 19. století byl hojně dovážen do Evropy, je proto k vidění v evropských botanických zahradách. Byl pojmenován podle německého botanika Hildebrandta, který první rostlinu tohoto druhu popsal poblíž keňské Mombasy.


Rozšíření

Pochází z pobřežních oblastí Keni a Tanzánie, kde se řadí mezi rozšířenější cykasy, používané i v zahradnictví. Roste jak na písčitém pobřeží tak i v kopcích, které přimo k moři nepřiléhají.


Popis

Tento cykas dorůstá až 6m výšky, listy dosahují 2-3 metrů délky. Lístky tohoto druhu na svých vrcholech nesou 2-3 trny (viz. i foto napravo). Lístky ve spodní části listu postupně redukovány v malé velmi trnité lístky a poté trny. Také lístky nesou výrazné trny. Velmi pichlavý cykas.


Sbírky v Česku

Menší cykasy tohoto druhu jsou v několika málo soukromých sbírkách. Vzácně je možno ji zakoupit v USA či JAR, přičemž pro dovoz je třeba dokumentace CITES. V Keni je běžně v prodeji u pouličních prodejců v Mombase a je vysázena i jako ozdobná rostlina ve městě.


Větší rostlina označení jako Encephalartos hildebrandtii roste v Botanické zahradě v Brně, jedná se však pravděpodobně o jednu z forem druhu Encephalartos altenstenii.


Ochrana

Druh je na Červeném seznamu IUCN klasifikován jako NT - téměř ohrožený. Je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.

 

Fotografie:

Andrew Cameron - všechna fota dole - zrající samičí šištice, pylové váčky na šupinách samčí šištice a mladé listy

Art Vogel - samčí šištice dole

Další informace:


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos