CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia encephalartoides

Zamia encephalartoides je chráněný cykas v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) rostoucí v Kolumbii. Byl poprvé nalezen a ilustrován v roce 1783 v expedici vedené José Celistino Mutisem.

Popis

Jedná se o cykas s vysokým kmenem dosahujícím až 2 metry výšky. Rostlina je atypická mj. svými bílými semeny, která zráním neměknou. Jediná světlejší barva semen v rodu Zamia je jinak k vidění u epifytního druhu Zamia pseudoparasitica, který má žlutá semena (ostatní druhy rodu mají semena červená nebo oranžová).

Lokalita

Pochází z kolumbijské provincie Santader, kde se vyskytuje ve dvou lokalitách u řek Río Umpala a Río Chicamocha, ohrožených zemědělskými aktivitami.

Ochrana

Zamia encephalartoides je zařazena na Červený seznam IUCN. Náleží do kategorie VU - zranitelné druhy, nicméně očekává se posílení kategorie na EN (ohrožené). Celková populace tohoto druhu je odhadována na maximálně 5000 rostlin, přičemž jedna z největších subpopulací u řeky Río Umpala dosahuje přibližně 1000 rostlin. Zároveň je zařazen na seznam CITES II. Obchod s rostlinami pocházejícími z přírody je tedy kontrolován.

České sbírky

Druh Zamia encephalartoides je extremné vzácný, nevlastní jej žádná evropská botanická zahrada a není známa ani v žádných českých soukromých sbírkách.
Související odkazy

  1. Cykasy Jižní Ameriky

  2. Cykasy Mexika

  3. Cykasy Kuby (EN)

Fotografie

  1. 1.Zamia encephalartoides, foto Gileno Machado

  2. 2.čtyři samčí šíštice - Art Vogel

  3. 3.samičí šištice - Art Vogel