CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia integrifolia

Keják celolistý (Zamia integrifolia Linnaeus), je rostlina čeledi kejákovitých (Zamiaceae) z třídy cykasy. Tento druh patří k velmi široce popsaným cykasům a jeho různé formy jsou velmi rozmanité a obtížně odlišitelné. Především tvary lístků jsou extrémně různorodé.

Rozšíření

Druh je znám především z Floridy a Baham. V minulosti byl popsán i z dalších karibských ostrovů, přesnější rozčlenění jej však teprve čeká.

Někteří autoři z tohoto druhu vyčleňují floridskou formu této rostliny jako Zamia floridana. Tento název nicméně není šířeji uznáván. I na samotné Floridě se tyto rostliny velmi liší.

Popis

Menší cykas s podzemním a velmi větveným kmenem. Lístky mají hladké okraje. V minulosti byl do tohoto druhu řazen i nyní samostatný druh Zamia pumila.

Etymologie

Wšeobecný rostlinopis J. S. Presla z roku 1842 stanovil český rodový název „keják“.

Slovo „zamia“ je odvozeno z řeckého slova pro šišku.

Český název „keják“ je odvozen od slova kyj a označuje šišku na stonku. Byl poprvé použit J. S. Preslem v roce 1846.

Také druhový český název pochází od J. S. Presla a je překladem latinského názvu. Keják celolistý byl pojmenován v roce 1848 v publikaci Počátkowé rostlinoslowí.

Sbírky v Česku

Velká a velmi atraktivní rostlina tohoto druhu je v ČR vystavována v Botanické zahradě Liberec (viz foto), další je k vidění v BZ Brno. Je zastoupena i soukromých sbírkách, semena této rostliny jsou občas dostupná u specializovaných prodejců.

Ochrana

Rostlina byla v USA využívána k výrobě škrobu nejdříve Indiány a poté i průmyslem USA, což ji dovedlo mezi chráněné druhy. Keják celolistý je podle Červeného seznamu IUCN řazen do kategorie NT - téměř zranitelných rostlin. V oblasti kontroly obchodu náleží na seznam CITES II.


Související články:

Cykasy Karibiku

Cykasy Kuby (anglicky)

Fotografie

  1. 1.Botanická zahrada Liberec

  2. 2.Listy: RNDr. Miloslav Studnička, ředitel BZ Liberec

  3. 3.Původ českého názvu “keják” u J. S. Presla

  4. 4.Samičí šištice vlevo dole: RNDr. Miloslav Studnička, ředitel BZ Liberec

  5. 5.Samčí šištice vpravo dole: Art Vogel, BZ Leiden, foto z BZ Nong Nooch

Cayman Islands < --- > Jamajka

foto Art Vogel

nahoře samičí šištice, dole štíhlá samčí

Andros Island, Bahamy < --- > New Providence, Bahamas

foto Art Vogel

nahoře samičí šištice, dole štíhlá samčí

Falmouth Jamajka

foto Art Vogel

nahoře samičí šištice, dole štíhlá samčí