CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Pěstování cykasu japonského venku

Běžně pěstovaný cykas japonský (Cycas revoluta) je relativně odolný vůči mrazu. Nejedná se sice o odolnost do extrémů známých v Česku, nicméně dle některých pěstitelů jej lze při dobře zvoleném postupu pěstovat i na vaší zahrádce.


V tomto článku předáme zkušenosti českých pěstitelů, připravené pro náš server. Hlavními podmínkami pro pěstování běžně dostupného cykasu japonského ve volné půdě venku je:

  1. ochrana cykasu celou zimu před mrazem a vlhkem - použivají se polystyrenové desky či domečky, balíky slámy, látkové kryty, seno a suché listí atp

  2. vysazování cykasů navyklých na mráz - skleníkové cykasy právě zakoupené v obchodě obvykle zimu bez přihřívání nepřežijí. Je vhodné cykasy po předchozí zimy ponechávat co nejdéle venku, nebo jim přitápět.

  3. přihřívání - pokud chcete mít jistotu, je vhodné, aby teplota v zemi neklesla pod -10°C.  Přihříváno je například ohřevným kabelem.

  4. otužilé rostliny mohou přežít i -18°C, přicházejí však o listy.

  5. buďte si vědomi, že se jedná o rizikový podnik, a že rostliny je třeba maximálně dobře zajistit. V případě, že nechcete riskovat a rostliny zbytečně oslabovat, snažte se teplotu udržet do -10°C.

Roman Kříž, Jižní Čechy, -18°C


Na přiložených fotografiích najdete cykasy, zasazené již několik let v mé zahradě na jihu Čech. Ani jednomu z nich nebylo tuto zimu přitápěno.


Pro velký cykas jsem na zimu sestavil kryt (domeček, -16°C) z 5 cm polystyrénu a na nejmenší cykas jsem pouze položil polystyrenovou desku a to přímo na ostřihané listy, ze stran bez jakkékoli ochrany (-18°C). Oba cykasy přežily, při poklesu teploty na -16°až -18°C jim však omrzly listy. V létě tedy očekávám růst nových.


Na zahradě jsem loni nově vysadil i menší cykasy ve velikosti kmene 30-40 cm. Ty však všechny umrzly

při stejném zateplení jako velký (kompletní polystyrenový

domeček).


Evidentně odchází ty rostliny, které jsou nakoupeny běžně v

obchodě a až do vysazení rostly v teplých sklenících. Přežívají ty, které

jsou v zemi několik let a ze začátku se jim přitápělo.


Dále mám v zemi malé cibulky, odnože cykasu ve ve velikosti cca 2-3 cm. I zde se zdá, že přežily letošní zimu. Měly jeden až dva listy, které umrzly, ale cibulky se zdají být pevné a uvnitř nepoškozené.


Foto nahoře

Velký cykas jak vypadal po zimě 2008 kdy mu bylo přitápěno. Teploty tehdy klesly pod - 13°C, omrzlé jsou

pouze konečky několika listů.


Foto dole

Tentýž největší cykas přežil zimu 2009 bez přitápění při -16°C, měřeno uvnitř na zemi vedle cykasu. Tento cykas byl chráněn domkem z polystyrenu o tloušťce 5 cm. Omrzly mu všechny listy, kmen je však pevný a nezmrzl.


Nejmenší cykas přežil -18°C přikrytý pouze naplocho deskou z polystyrenu.


Tuto zimu tedy obě rostliny přišly o všechny listy, ale kmeny přežily. Pokud jsem jim přitápěl kabelem v minulých letech, pak bez ztráty listů běžně vydržely -13°C.


V létě očekávám růst nových listů.


Libor Lešner, Praha - 10°C

majitel firmy  palmycycasy.cz


Cykas mám zasazen venku na zahradě u datlovníku, kterému přitápím. Teplota u něj dosáhla v zimě nejméně  -10°C. K žádnému poškození nedošlo, přežily i listy této nádherné rostliny.


Mé zkušenosti spočívají především v tom, že Cycas revoluta vypěstovaný v Holandsku ve skleníku či v Thajsku či jiných tropech nesnese ani -4°C a umírá. Naopak cykas vypěstovaný na chladnějších plantážích, odkud odebírám já, a o výšce kmene alespoň 30 cm a hlavně vysazený ve volné půdě snese  i -13°C. Listy dle mojich poznatků začínají odumírat při -11°C


Bohumila Benešová, severní Itálie, - 17°C

Více informací v dalším článku ...Všechna foto v tomto sloupku Martin Kříž.

 

Cykasy pod sněhem v severní Itálii

Fotografie cykasů pod sněhem pochází ze severní Itálie. Jednalo se o relativně krátkodobý pokles teplot pod 0°C. Nejednalo se tedy o extrémní mrazy obvyklé v ČR. Foto a info: Bohumila Benešová

Cykasy ve volné zemi v Belgii

Cykasy japonské, které přežily belgickou zimu pod sněhem. Jednalo o relativně teplé místo s jižním sluncem, kryté od větru světlými budovami odrážejícími světlo do zahrady. Na zimu byly zakryty látkovým krytem a kolem rostliny i listy a slámou. I přesto však staré listy omrzly a první nové listy na fotografii začaly rašit relativně pozdě v červenci. Belgie je navíc teplejší než ČR a tato část s cykasy je navíc mimořádně teplá.

Majitel si je jist, že teplota zde klesla pod -10°C. Na jiném místě téže zahrady dosáhla teplota -17°C a cykasy zde uhynuly. Přežití cykasů v mrazu je navíc podmíněno suchem, rostliny by neměly být zalévány.

Čím přitápět

Libor Lešner: U cykasu tedy u celé soustavy rostlin včetně 1,5 tunového datlovníku jsem přitápěl topítkem které se spínalo na termostat.

Roman Kříž: Topným kabelem

Připravujeme podrobnější informaci.

Jak poznáte, že cykas nepřežil

Roman Kříž: Pokud cykas nepřežije zimu, je to poznat okamžitě, protože kmen je měkký a shnilý ve středu. Kmen se postupně rozpadá. Umrznutí listů samo o sobě není signálem, že rostlina je mrtvá, listy v létě obvykle dorostou!

Zimní chlad pro cykas japonský

Řada autorů zmiňuje vhodnost zimního chladu pro tento druh. Jedním z cílů chladného skladování je neumožnit rostlině aby vyrašila nové listy v době, kdy je nedostatek světla. Přes zimu jsou proto doporučovány teploty při spodní části rozsahu obvyklého v přírodě.

Jako relativně spolehlivé i pro rostliny v květináčích a dokonce rostlině prospěšné se zdá být zimní pokles teploty na minus několik málo stupňů. Experimentovat nedoporučujeme u vysloveně malých rostlin s kulovitým a ne alespoň začínajícím klasickým sloupovitým) kmenem, svou roli má i celkový stav rostliny. Při nízkých teplotách nesmí rostlina navlhnout.

Tento druh cykasu je mrazuodolný, byť ne do extrémů vyskytujících se v ČR. Různé zdroje hovoří o relativně bezproblémovém přežití teplot max -11˚C. Při omrznutí listů kmen na jaře či v létě opět obrazí.

V teplejších zemích Evropy tyto cykasy rostou i venku, například v Římě přežívá i občasný sníh a v Belgii jsou květináče s velkými cykasy na balkonech celou zimu poměrně běžným zjevem. Někteří majitelé v ČR již experimentují s ponecháváním těchto rostlin přes zimu venku, při zajištění teplého zakrytí a sucha. V případě extrémního poklesu teplot je nutné přestěhovat cykasu do vhodnější teploty.

Rostlina nesmí v mrazech navlhnout, voda v silném chladu či mrazu znamená rychlou hnilobu a ztrátu rostliny.

V případě zájmu o ještě více mrazuodolný cykas je nutno si pořídit větší rostlinu čínského druhu Cycas panzhihuanensis nebo druhu Cycas taitungensis.

Další články o pěstování cykasů

Pěstování cykasů

Pěstování cykasů v bytě

Přezimování cykasů venku

Otužilé cykasy (-17°C) - fotografie

Semena cykasů a jejich klíčení

Zakořeňování listů cykasů

Množení cykasů odnožemi

Rozmnožování cykasů

Otrava cykasy