CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Otužilé cykasy

Foto a informace: Bohumila Benešová

Zde publikované fotografie cykasů japonských pod sněhem pochází ze severní Itálie. Tyto cykasy zasáhl mráz -17°C. Při tomto extrémním a nečekaném poklesu teploty přišly o listy. Obávali jsme se proto nejhoršího.

Na fotografiích jsou cykasy patrné pod sněhem, s omrznutými a mrtvými listy a poté přesunuté pod střechu do sucha. V červnu opět vyrašily nové listy. Jednalo se o pokles teploty v této oblasti neobvyklý. Zbytek zimy zde obvykle bývá mírnější a rok je celkově teplejší než v ČR.

Přezimování cykasů venku >>> Chcete zasadit cykas na zahradě a nevíte jak na to?
Foto nahoře: nově rašící listy

Foto dole: tento menší cykas zimu patrně přežil, nicméně zatím raší pouze odnož a nikoliv samotný kmen. Doufejme, že u hlavního cykasu se nejedná o trvalé poškození růstového vrcholu mrazem, a rostlina ještě vyraší. Životnost rostliny po zimě se pozná podle pevného kmene, mrtvý kmen se velmi rychle rozpadá.


 
Foto: omrznuté a mrtvé listy cykasu. Rostlina byla po omrznutí přesunuta do sucha pod střechu tak, aby tající sníh či déšť nemohl způsobit hnití kmene. Ten má sám o sobě má dostatek vody k vytvoření nových listů na jaře.

Další články o pěstování cykasů

Pěstování cykasů

Pěstování cykasů v bytě

Otužilé cykasy (-17°C) - fotografie

Semena cykasů a jejich klíčení

Zakořeňování listů cykasů

Množení cykasů odnožemi

Rozmnožování cykasů

Otrava cykasy


Zalévat či nezalévat?

Roste-li cykas v mrazu venku, zásadně platí pravidlo nezalévat jej. Rostlina nesmí v mrazech navlhnout, voda v silném chladu či mrazu znamená rychlou hnilobu a ztrátu rostliny.


Mrazuodolné cykasy

V případě zájmu o ještě více mrazuodolný cykas je nutno si pořídit větší rostlinu čínského druhu Cycas panzhihuanensis nebo druhu Cycas taitungensis. Nižším mrazům je však odolná celá řada cykasů, včetně afrických Encephalartos a australských druhů Macrozamia.


Jak poznáte, že cykas nepřežil

Roman Kříž: Pokud cykas nepřežije zimu, je to poznat okamžitě, protože kmen je měkký a shnilý ve středu. Kmen se postupně rozpadá. Umrznutí listů samo o sobě není signálem, že rostlina je mrtvá, listy v létě obvykle dorostou!